ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้นิมนต์พระครูประสิทธิธรรมาภิวัฒน์และพระมหาเสกสรร จากจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมแรงงานไทย ที่ Moshav Bneit Atarot

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้นิมนต์พระครูประสิทธิธรรมาภิวัฒน์และพระมหาเสกสรร จากจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมแรงงานไทย ที่ Moshav Bneit Atarot ที่มีแรงงานไทยใหลตายในปีนี้ โดยมีการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีสวดบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แรงงานไทนที่เสียชีวิตทั้งหมดในปีนี้ และปะพรมน้ำมนต์บริเวณที่พักเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยที่พักอาศัยอยู่