ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล สรุปภาพรวมกิจกรรมจิตอาสาฯ และกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สรุปกิจกรรมจิตอาสาฯ และงานพระราชพิธีที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล วัดไทยและชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

1. กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ล่วงหน้าร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและทีมประเทศไทย วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

2. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และจิตอาสาจากโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. กิจกรรมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และทีมประเทศไทย วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

4. กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

5. กิจกรรมงานกฐินวัดธรรมเจติยาราม พิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีรำถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับวัดไทยและ ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มณฑลพิธีลานรอบนอกสนามกีฬาวาสเตเดียม เมืองอันซัน สาธารณรัฐเกาหลี

 

6. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และจิตอาสาเฉพาะกิจ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

7. กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ทีมประเทศไทย จิตอาสาจากโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี