ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วย อสรต. ผู้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ โดยนำดอกดาวเรืองที่ สนร. ร่วมกับนักศึกษา กศน. ปลูกไว้เข้าร่วมประดับและจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ร่วมกับสถานกงสุญใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตหยุ่นหลอง ฮ่องกง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯ และอสรต. ร่วมจัดสถานที่กว่า 35 คน 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 - 21.00 น. นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประธานพิธี พร้อมข้าราชการและคู่สมรสทีมประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตหยุ่นหลอง ฮ่องกง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน