สนร.ญี่ปุ่นร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ฯ โดยมีเอกอัครราชทูตนายบรรสาน บุนนาคเป็นประธานในพิธีฯ และถวายผ้ากฐินวัดระฆังญี่ปุ่น เพื่อการสร้างอุโบสถ จว.คานากาวะ ทั้งนี้มีประชาชนจากโตเกียว คานากาวะและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก