สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานบุญกับชุมชนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมงานบุญกับชุมชนไทยในญี่ปุ่น ดังนี้
- กงสุลสัญจรและกฐินวัดปากน้ำญี่ปุ่น จว ชิบะ
- กฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญ ชานกรุงโตเกียว
- พิธีวางดอกไม้จันทน์ฯ ฟังธรรมบรรยายของท่าน ว วชิรเมธี กฐินสามัครคี ณ วัดพุทธาราม จังหวัดไซตะมะ