ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2017
          วันนี้ (8 พ.ย. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือประเด็นการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 ปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่างกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. .... และร่างกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
8 พฤศจิกายน 2560