ปลัดแรงงาน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง

วันที่: 
22 พฤศจิกายน 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Practical Innovation Leader : What Got You Here , May Not Get You There” ณ โรงแรมระวีกัลยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐