ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมฯ

วันที่: 
22 พฤศจิกายน 2017
          วันนี้ (22 พ.ย. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2560 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
22 พฤศจิกายน 2560