ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พ.ย. 2560

วันที่: 
24 พฤศจิกายน 2017

          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Download Images

 

********************************

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สมภพ ศีลบุตร - ภาพ / ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐