ก.แรงงาน ประชุมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2560

วันที่: 
24 พฤศจิกายน 2017
          วันนี้ (24 พ.ย. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2560 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือในประเด็น วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็น  ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถโดยสารขนาดใหญ่ ระดับ 2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 การเป็นองค์กรอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
24 พฤศจิกายน 2560