รมว.แรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2017

             วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน พระพุทธชินราช ด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาลพระภูมิชัยมงคล ด้านหน้าอาคาร Smart Job center ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ด้านหน้าอาคาร Smart Job center โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ กระทรวงแรงงาน

 

 

------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
30 พฤศจิกายน 2560