ปลัดแรงงาน ประธานการประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

วันที่: 
07 ธันวาคม 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น10 กรมการจัดหางาน

 

 

 

-------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

7 ธันวาคม 2560