สรจ.ตาก ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกมลทิพย์ ลุ่มลึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง