เดินแบบการกุศลภูมิปัญญาผ้าไทยอำนาจเจริญก้าวไกลสู่สากล

เมื่อวันที่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเดินแบบกิจกรรม "เดินแบบการกุศลภูมิปัญญาผ้าไทยอำนาจเจริญก้าวไกลสู่สากล" ซึ่งจัดขึ้นที่เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร/เครือข่ายร่วมเดินแบบการกุศล จำนวน 170 คน และในโอกาสนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมเดินแบบครั้งนี้ด้วย