ก.แรงงาน ให้การต้อนรับอุปทูต EU ประจำประเทศไทย

วันที่: 
12 ธันวาคม 2017

          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mrs. Luisa Ragher อุปทูตและรองหัวหน้าผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) ที่ขอเข้าพบเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเจรจาหารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐