“บิ๊กอู๋” ลั่น เร่งปรับปรุงศูนย์พิสูจน์สัญชาติต่างด้าว เน้นสะดวก ลดแออัด ปราศจากนายหน้า

วันที่: 
13 ธันวาคม 2017

            “บิ๊กอู๋” เชิญบริษัทนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย 78 บริษัทตบเท้าเข้ารับฟัง ร่าง พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าว ทำความเข้าใจอัตราโทษ การบริหารจัดการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เน้นการทำงานร่วมรัฐ - เอกชน นำนโยบายสู่การปฏิบัติ กำชับปรับปรุงศูนย์ออกเอกสารแรงงานเมียนมาจากสมุทรปราการ ไปอิมพีเรียล สำโรง และศูนย์อื่นๆ เน้นอำนวยความสะดวก ลดความแออัด รวดเร็ว หมดปัญหาสายนายหน้า พร้อมลงพื้นที่ติดตามงานสัปดาห์หน้า

 

 


          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการพบปะรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้รับใบอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานตามร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) ณ ห้องอบรมคนหางาน ชั้น 11 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยกล่าวว่า วันนี้ได้พบปะกับผู้ที่เป็นตัวแทนและเจ้าของบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมายจำนวน 112 บริษัท ที่ได้มาเข้ารับการอบรมจำนวน 78 บริษัท ซึ่งได้ชี้แจงถึงประเด็นพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) ที่กำลังจะประกาศบังคับใช้ ทั้งเรื่องอัตราโทษและการบริหารจัดการเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ พ.ร.ก. รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นที่มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างชัดเจน
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ยังมีการบริหารจัดการไม่ดีนัก เช่น ระบบคิวยังไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบขั้นตอนที่ยาวจนเกินไปโดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้ว หนองคาย ได้ให้กรมการจัดหางานดำเนินการตรวจสอบแก้ไขโดยด่วน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้มีการขับเคลื่อนและก้าวหน้าไปพอสมควร ประเด็นการบริหารจัดการจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อให้สามารถจัดระเบียบได้โดยการลดขั้นตอน มีความถูกต้อง นายจ้างและแรงงานได้รับความสะดวก ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา จ.สมุทรปราการ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ฯ มาเป็นอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง เนื่องจากไม่ไกลจากจุดเดิม สามารถรองรับปริมาณผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น และมีรถไฟฟ้าผ่าน ทำให้การทำงานลื่นไหลขึ้น ลดความแออัด และอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานได้มากยิ่งขึ้น โดยในสัปดาห์หน้าศูนย์ฯ แห่งนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ฯ มีกำหนดการจะเข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ฯ ในสัปดาห์หน้าเช่นกัน นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานปรับปรุงการทำงานของทุกศูนย์ฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้นายจ้างและแรงงานได้รับความสะดวก รวมทั้งลดปัญหาสายนายหน้าเถื่อนอีกด้วย


---------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
13 ธันวาคม 2560