“บิ๊กอู๋” จับมือ ออท.กัมพูชา เพิ่มศูนย์ฯ - ชุดโมบาย หนุน จนท.เร่งพิสูจน์สัญชาติทันเวลา

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

             รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน และ ออท.กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ได้ข้อสรุป เร่งจัดส่งหนังสือเดินทาง 1 แสนเล่มให้แล้วเสร็จ เพิ่ม สอท.กัมพูชาเป็นศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ อีกแห่งหนึ่ง กกจ.สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดระบบให้เกิดความคล่องตัว พร้อมเพิ่มชุดโมบาย 4 ชุดให้บริการ ลั่น พบข้อร้องเรียนทุจริตลงโทษขั้นเด็ดขาด พบเบาะแสร้องเรียนได้ที่ ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กทม. 10400 และสายด่วน 1506 รับข้อร้องเรียนจากทุกฝ่าย

 

 

           พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ภายหลังการตรวจเยี่ยมได้หารือกับ H.E.Mr.Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย โดยกล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานของศูนย์ฯ และได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ 1) ทางการกัมพูชาและกรมการจัดหางานจะเร่งดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 100,000 เล่มที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จ 2) เพิ่มสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาในกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง นอกจากศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 3) มอบหมายให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมบริหารจัดการให้ระบบการทำงานของศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาทั้งศูนย์ฯ จ.ระยอง สงขลา และอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 4) สถานทูตกัมพูชาเพิ่มชุดโมบายบริการ 4 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกสถานประกอบการในจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก 
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กรณีที่มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงงานที่มารอตรวจสัญชาติบดบังบริเวณหน้าร้านของศูนย์ฯ อิมพีเรียล ลาดพร้าวนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานการทำงานร่วมกับทางการกัมพูชาแล้วเพื่อจัดระเบียบให้ดีขึ้น ทั้งนี้ รมว.แรงงาน เน้นย้ำว่าจะนำข้อร้องเรียนจากประชาชนมาปรับปรุงระบบ หากพบการทุจริตจะมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด โดยกระทรวงแรงงานได้เปิด ตู้ ปณ. 1 ปณฝ.ดินแดง กทม. 10400 และสายด่วน 1506 รับเรื่องร้องเรียนจากทุกฝ่าย

--------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
14 ธันวาคม 2560