“บิ๊กอู๋” ควง รมว.แรงงานฯ กัมพูชา ตรวจการจัดระบบศูนย์พิสูจน์สัญชาติ เตรียมขยายเวลาถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต้นเดือนหน้าขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมขอความร่วมมือกัมพูชาเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การพิสูจน์สัญชาติมีความรวดเร็วขึ้น
 

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอิทธิ์ซัมเฮง (H.E. Mr.lthSamheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา ณ อิมพีเรียล ลาดพร้าว โดยภายหลังจาการตรวจเยี่ยม พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา พบว่า ยังคงเหลืออยู่ประมาณ ๔ แสนราย จึงได้ขอความร่วมมือทางกัมพูชาในการเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้จัดทำเอกสารตามระบบได้เร็วขึ้น รวมถึงทางกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจพิสูจน์สัญชาติไปกับรถโมบายเคลื่อนที่ตามจังหวัดต่างๆ ที่มีแรงงานกัมพูชาอยู่จำนวนมาก พร้อมทั้งเตรียมเสนอ ครม.ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ราวต้นเดือนหน้า

            นายอิทธิ์ซัมเฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฯ พยายามทำงานเต็มที่ ซึ่งแรงงานที่มาพิสูจน์สัญชาติที่นี่สามารถรับเอกสารจากทางฝ่ายกัมพูชาเสร็จสิ้นภายในวันเดียว และขอขอบคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยม และได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยทั้ง ๓ ศูนย์ ซึ่งแต่ละวันทั้ง ๓ ศูนย์ สามารถออกเอกสารให้แรงงานกัมพูชาได้ ๑,๗๐๐-๑,๘๐๐ ราย และพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีก และขอให้ทางการไทยขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายใหม่ออกไปอีก เพื่อให้แรงงานกัมพูชาได้เข้าระบบถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด และความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานกัมพูชาจะเป็นความร่วมมือที่ไร้พรมแดน 

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ