ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่: 
28 ธันวาคม 2017

             พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------

 

 

 

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ชาญชัย ชาวหนองเพียรข่าว/ภาพ

28 ธันวาคม 2560