สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Westlite Mandai

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมหอพัก Westlite Mandai Estage เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย ร่วมจัดกงสุลสัญจร และยังมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่แรงงานไทยอีกด้วย มีแรงงานมาพบเจ้าหน้าที่ประมาณ 52 คน