“บิ๊กอู๋” กำชับ กสร. ดูแลใกล้ชิด บ.มิตซูฯ ปิดงาน

วันที่: 
29 ธันวาคม 2017

          รมว.แรงงาน มีความห่วงใยต่อกรณีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กว่า ๑,๗๐๐ คน ที่รวมตัวประท้วงนายจ้างปิดงาน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลอย่างใกล้ชิด

  วันนี้ (๒๙ ธ.ค. ๖๐) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ว่า พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด จากกรณีที่บริษัทฯ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปิดประกาศ ขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ ประเทศไทย โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ ส่งผลให้พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพฯ กว่า ๑,๗๐๐ คน รวมตัวประท้วงหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนใหม่ของบริษัทฯ จากเดิมที่ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อคน เปลี่ยนเป็นจ่ายเงิน ๔๐๐ บาท ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งน้อยกว่าการเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้พนักงานไม่พอใจและรวมตัวกันประท้วง

 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า “พล.ต.อ.อดุลย์ฯ มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าว โดยให้ประสานชี้แจงทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ และได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกจ้างให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว” 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี - ข่าว/

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐