สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ปลัดแรงงาน

วันที่: 
09 มกราคม 2018

            วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) และสมาชิกจำนวน ๒๓ แห่ง เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งสิทธิในการรวมตัวกัน และการเจรจาต่อรอง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๙ มกราคม ๒๕๖๑
สมภพ ศีลบุตร ภาพ