ก.แรงงาน หารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่: 
18 มกราคม 2018

         วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงานร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

 

Download Images

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 18 มกราคม 2561