ก.แรงงาน หารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

วันที่: 
19 มกราคม 2018

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Luis Prats, Head of International Cooperation, DG Employment ของสหภาพยุโรป และคณะเข้าพบ พร้อมมอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนหารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ประเด็นการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง (High Level) ด้านแรงงานอย่างครอบคลุมกว้างขวาง รวมถึงหลักการพื้นฐาน และสิทธิในการทำงาน การจ้างงาน การคุ้มครองทางสังคม การเจรจาทางสังคม และความรับผิดชอบทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

-------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑