ก.แรงงาน ให้การต้อนรับ รองนายกฯ วิษณุ วิทยากรโครงการสัมมนาผู้บริหารกระทรวง

วันที่: 
24 มกราคม 2018

          วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย” ในโครงการสัมมนา “ผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ” โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑