ก.แรงงาน แสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี ททบ. 5

วันที่: 
25 มกราคม 2018

          วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการกระทรวงแรงงานมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบปีที่ 60 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

 

 

 +++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ข่าว/ภาพ

25 มกราคม 2561