ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรุปเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)