รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่: 
26 มกราคม 2018

         วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานระดับสูง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลตำรวจตรี ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางให้การต้อนรับ 

 

 

         ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างข้าราชการตำรวจที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ริเริ่มและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ฯ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ซึ่งครบรอบ ๕ ปีการสถาปนา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

 

 ++++++++++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑