ก.แรงงาน สัมมนาผู้บริหารก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ ยกระดับกระทรวงสู่มาตรฐานสากล

วันที่: 
26 มกราคม 2018

           วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการสัมมนาผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารมืออาชีพ ในหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบาย ๑๑-๔-๖ การยกระดับกระทรวงแรงงานสู่มาตรฐานสากล และการเตรียมความพร้อมแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแรนโช ชาญวีร์ แอนด์ คันทรีคลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 


---------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
26 มกราคม 2561