“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่เชียงใหม่ เสริมศักยภาพแรงงานรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

วันที่: 
29 มกราคม 2018

         รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อยศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 และการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพแรงงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 31 มกราคมนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (11+4+6) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (OSS) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อยศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
       นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้รับฟังประเด็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้การดำเนินงานด้านแรงงานสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน คมนาคมและโลจิสติกส์ของภาคเหนือ รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตของประเทศ ให้สอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้อีกด้วย

----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
30 มกราคม 2561