ก.แรงงาน และ เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย หารือข้อราชการด้านประกันสังคม

วันที่: 
30 มกราคม 2018
          วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายฟิลลิป คริเดลก้า เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการด้านแรงงานในอนาคตของประเทศไทย ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างไทย – เบลเยียม และความตกลงว่าด้วยการประกันสังคม (Social Security Agreement SSA) หรือความตกลงระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงความคุ้มครองและความมั่นคงทางสังคม รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินงาน และการส่งเสริมความรู้วิชาการประกันสังคม ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกันตนชาวเบลเยียมที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม จำนวนทั้งสิ้น 370 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560) ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพ
30 มกราคม 2561