ก.แรงงานเตือน แรงงานไทยควรเข้ามาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย

วันที่: 
31 มกราคม 2018

           กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ควรทำเอกสารอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

  นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียแจ้งว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้มีการออกปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทั่วประเทศตลอดปี 2560 มีผู้ใช้แรงงานถูกจับกุมจำนวน 47,092 คน และมีนายจ้างถูกจับกุม จำนวน 1,257 ในข้อหาจ้างงานและให้ที่พักพิงแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 80 ถูกดำเนินคดีแล้ว อีกร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้อง

  นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายดาโต๊ะ เซอรี มุสตาฟา (Datuk Seri Mustafar Ali) อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย จะออกปฏิบัติการปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายให้มากขึ้น โดยไม่มีการประนีประนอมกับฝ่ายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอเตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ข่าว / 

26 มกราคม 2561