ก.แรงงาน หารือองค์กร Workability Asia ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

วันที่: 
02 กุมภาพันธ์ 2018

          วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิวัฒน์  ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Katsunori Fujii ประธานองค์กร Workability Asia และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย ในฐานะที่กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่สร้างโอกาสการทำงานให้กับคนพิการและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

          โดยองค์กร Workability Asia เป็นองค์กรเครือข่ายที่รวบรวมหน่วยงานที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านคนพิการระดับเอเชีย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๔๘ องค์กร จาก ๑๓ พื้นที่ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน เมียนมา และไทย มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกและเครือข่ายระหว่างประเทศในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในเอเชีย    

 

---------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล/

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑