นายกฯ ประชุมครม.สัญจรจังหวัดจันทบุรี

วันที่: 
06 กุมภาพันธ์ 2018

          วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

Download Images

 

++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑