สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดงและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.15 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดงและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง ประจำปี 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันและเวลาดังกล่าว