‘บิ๊กอู๋’ ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ นายจ้างต้องเร่งนำต่างด้าวมาทำประวัติ ก่อน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2018

            รมว.แรงงาน ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เน้นย้ำให้นายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าว มาดำเนินการทำประวัติ ภายใน 31 มี.ค.61

 

 

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดหนองคาย และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย วันนี้ (12 ก.พ. 61) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นให้กระทรวงแรงงานดำเนินการจัดระบบบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และตำรวจ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบมาตรฐานสากล
            “ขอเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ เร่งนำลูกจ้างต่างด้าวอีก 900 กว่าราย เร่งมาดำเนินการทำประวัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกแล้ว อย่ารอให้ถึงวันที่ 31 มี.ค.61 เพราะหากมาในช่วงใกล้หมดเวลาอาจต้องใช้เวลาคอยนาน ไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการให้บริการ” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
            นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นทื่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว/
12 กุมภาพันธ์ 2561