“บิ๊กอู๋” ชวนเยาวชนเป็นยุวแรงงาน เสริมประสบการณ์ช่วงปิดเทอม

วันที่: 
16 กุมภาพันธ์ 2018

            พล.ต.อ. อดุลย์ฯ รมว.แรงงาน ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ ๑-๑๐ จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เว็ปไซต์ www.smartjob.doe.go.th และสายด่วน ๑๕๐๖ ตำแหน่งงานว่างกว่า ๓๑,๙๔๓ อัตรา คิกออฟ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน โดยกล่าวว่า โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงานเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงมีเวลาว่างจากการเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ชีวิตการทำงาน ฝึกประสบการณ์ความรับผิดชอบ การบริหารเวลา ความซื่อตรง การรู้จักใช้เงินและรู้จักอดออม ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งรองรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนทั่วประเทศจำนวน ๓๑,๙๔๓ อัตรา กรุงเทพฯ ๑๙,๓๔๒ อัตรา ส่วนภูมิภาค ๑๒,๖๐๑ อัตรา ส่วนใหญ่เป็นงานบริการลูกค้า พนักงานต้อนรับ พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานด้านเอกสาร เป็นต้น กำหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ ๔๐ บาท โดยทำงานไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ /วันเรียนปกติ และไม่เกินวันละ ๖ ชั่วโมง ในวันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนช่วงปิดภาคเรียน ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง รวม) สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง พร้อมคิกออฟโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งจัดปฐมนิเทศก่อนส่งตัวเข้าทำงานระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีสถานศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สภาหอการค้า สภาผู้ค้าปลีกไทย สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทโออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

            สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคาร ๓ ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ ๑-๑๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงาน เว็ปไซต์ www.smartjob.doe.go.th และสายด่วน ๑๕๐๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ประภาพรรณ อนุประดิษฐ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ