เปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล “บิ๊กอู๋” ช่วยคนพิการมีงานทำลดเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่: 
19 กุมภาพันธ์ 2018

           “รัฐมนตรีแรงงาน” เป็นประธานเปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน โดยความร่วมมือของ ก.แรงงาน พม. มูลนิธิออทิสติกไทย จัดพื้นที่ให้คนพิการได้เปิดร้านกาแฟประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง เผย สร้างความเป็นธรรมให้คนพิการมีงานทำตามความสามารถ ทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาส ให้เกียรติ ให้กำลังใจ ให้คนพิการทำงานได้ ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล

 

 

            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้ทุกคนมีงานทำ โดยเฉพาะคนพิการทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 1,800,000 คน ให้ได้ทำงานตามความสามารถและความถนัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิออทิสติกไทย ในการจัดพื้นที่ให้คนพิการได้เปิดร้านกาแฟ เพื่อให้มีการฝึกทักษะ สามารถมีงานทำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนพิการที่จะมีกำลังใจในการประกอบอาชีพได้เองในอนาคตต่อไป
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่คนพิการทุกคน โดยทุกภาคส่วนจะให้โอกาส ให้เกียรติ และให้กำลังใจ เพื่อให้คนพิการสามารถทำงานได้ โดยผู้พิการกว่า 1,800,000 คนทั่วประเทศเสมือนเป็นแสงเล็กๆ ที่ปลายอุโมงค์และเชื่อว่าคนพิการทุกคนจะไม่อยู่นิ่งเฉย จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเดินในโลกให้ได้ต่อไป
           นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ร้านฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน เป็นการสร้างต้นแบบวิสาหกิจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกมีช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลออทิสติกและผู้ปกครองในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ สำหรับการบริหารจัดการร้านอยู่ภายใต้การบริหารของบุคคลออทิสติก จำนวน 5 คน มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)

-------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
19 กุมภาพันธ์ 2561