“พล.ต.อ.อดุลย์” เปิดตัว “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เยาวชนสนใจสมัครทำงานปิดเทอมคึกคัก

วันที่: 
22 กุมภาพันธ์ 2018

           รมว.แรงงาน Kick Off โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” จับมือสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม เสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต

           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงแรงงานกับภาคเอกชนและสถานศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีสถานประกอบการมาสาธิตวิธีการปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

 

          พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศ มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 30,000 อัตรา เมื่อเด็กและเยาวชนสมัครงานแล้ว จะมีการปฐมนิเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจริง เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับประสบการณ์ทางสังคม รู้จักการปรับตัว ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย และรู้จักคุณค่าของเงิน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถานประกอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการ รวมถึงการคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมกับคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้มีนักเรียน นักศึกษาพร้อมผู้ปกครองราว 600  คน มาเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครงานกับบริษัทฯ ที่มาเปิดรับกว่า 10 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจร่วมสมัครงานอย่างคึกคัก

         นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

22 กุมภาพันธ์ 2561