แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางจรัสพร อรุณโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 19-22 ก.พ. 2561 งบประมาณ 24,880.- บาท