‘พล.ต.อ.อดุลย์ฯ’ เดินหน้าตรวจแรงงานเข้มข้น ป้องกันใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์แรงงาน

วันที่: 
23 กุมภาพันธ์ 2018
          รมว.แรงงาน สั่งการติดตามใกล้ชิดเอาผิดนายจ้าง หากพบเข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์และไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          วันนี้ (23 ก.พ. 61) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) หลังจากที่ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รายงานผลการออกตรวจแรงงานและคัดกรองลูกจ้างที่ยื่นคำร้อง/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งพบว่า มีลูกจ้างยื่นคำร้อง/ร้องเรียน 230 คน ในจำนวน 119 แห่ง ผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่เข้าข่ายแรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ 223 คน ในจำนวน 118 แห่ง พบเข้าข่ายแรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ และได้ประสานพนักงานสอบสวนเพื่อคัดแยกผู้สียหาย 7 คน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาและลาว จำนวน 7 คน ทำงานที่บริษัท ไอ่วอ รังนก จำกัด เลขที่ 173/1 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ประกอบกิจการผลิตรังนก ลูกจ้างได้ร้องเรียนว่าบริษัทดังกล่าว 1) เก็บหนังสือเดินทาง (Passport) ของลูกจ้างไว้และหักค่าจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าว 2) ไม่จ่ายค่าจ้างวันหยุดตามประเพณี 3) ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายจ้างเข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หากพบกรณีที่นายจ้างปฏิบัติต่อคนงานทั้งไทยและต่างด้าวเข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ และไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          กรณีลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 0-2246-8994, 0-2245-7020 สายด่วน 1506 กด 3 หรือที่ www.labour.go.th
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อมูล
23 กุมภาพันธ์ 2561