ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมสภาพการทำงานบริษัท Hydrochem (S) Pte Ltd

 

วันนี้ (23 ก.พ.61) นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปตรวจสภาพการทำงานของบริษัท Hydrochem(S) Pte Ltd เนื่องจากบริษัทฯยื่นเรื่องขอจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติมอีก ซึ่งเดิมมีการจ้างแรงงานไทยแล้วประมาณ 300 คน ในการนี้ได้มีผู้ประสานงานของบริษัทและหัวหน้าแรงงานไทยร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้วย