"ปลัดแรงงาน" เปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

วันที่: 
25 กุมภาพันธ์ 2018

          "ปลัดแรงงาน" เปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม งานบุญประจำปี 61 แห่งพุทธมณฑลอีสาน วันแรกพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศแห่ร่วมชมพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง ยิ่งใหญ่อลังการ ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เชิญเที่ยวฟรี 24 ก.พ. - 4 มี.ค.61

 

 

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561 ณ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ สำหรับพระธาตุนาดูน ก่อสร้างขึ้นในปี 2528 โดยจำลองแบบก่อสร้างจากพระสถูปสำริดที่ขุดพบ และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จแทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระบรมธาตุนาดูรแห่งนี้ นำความปราบปลื้มปิติยินดีแก่ชาวจังหวัดมหาสารคามอย่างหาที่สุดไม่ได้
          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการประชาสัมพันธ์องค์พระบรมธาตุนาดูนให้เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญตระหนักในคุณค่าและเกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

-------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
24 กุมภาพันธ์ 2561