ทูตญี่ปุ่น เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ” หารือส่งเสริมแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน

วันที่: 
01 มีนาคม 2018

          รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หารือข้อราชการด้านแรงงาน ร่วมมือส่งเสริมแรงงานไทยฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจัดทำบันทึกความร่วมมือโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical Intern Training Program: MOC) และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวถึงการหารือกับนายชิโระว่า   กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการด้านแรงงานต่าง ๆ ที่มีร่วมกันมายาวนาน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม  มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี  การดูแลคนพิการและการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยนิยมเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองที่ดี มีประเพณีวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก  นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นกว่า 1,900 แห่งที่อยู่ในประเทศไทย  มีการจ้างแรงงานไทยกว่า 500,000 คน อีกด้วย 

 

 

         พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical Intern Training Program: MOC) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา  เนื่องจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแรงงานไทยและฝ่ายประเทศญี่ปุ่น 

 

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ดาวนภา  เนาวรังษี - ข่าว

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2561