ก.แรงงาน ร่วมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

           “ปลัดแรงงาน”นำคณะผู้บริหารและคู่สมรส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” รำลึกถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

 

           วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและคู่สมรส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อรำลึกถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ และได้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ได้โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู ในวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยสามารถแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสภาพ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ภาพ/
6 มีนาคม 2561