ก.แรงงาน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ

วันที่: 
08 มีนาคม 2018
          วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและข้าราชการทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างความสามัคคีแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธรูปประจำกระทรวงแรงงาน
 
 
          ในพิธีดังกล่าว มีประชาชนที่มาติดต่อราชการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งนายจ้างที่นำแรงงาน  ต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติจำนวนมาก ได้ร่วมในพิธีด้วย โดยหลังจากเสร็จพิธี รมว.แรงงาน ได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการและประชาชนที่เข้าแถวรอรับกันอย่างหนาแน่น 
          ทั้งนี้ “พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร” พระพุทธรูปประจำกระทรวงแรงงาน สร้างขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ประดิษฐาน โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้ประทานชื่อ "พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร" หมายถึง “การเป็นผู้ให้โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน” ประดิษฐาน ณ ศาลาหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อการสักการบูชา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
 
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
8 มีนาคม 2561