“บิ๊กอู๋”ตรวจเยี่ยม“ยุวแรงงาน”ปลื้ม เยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน

วันที่: 
12 มีนาคม 2018

          รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม“ยุวแรงงาน”ปลื้ม เยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน ในสถานประกอบการกว่า 700 แห่ง เผย รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด เตรียมพื้นฐานการทำงานเพิ่มทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมได้รับใบรับรองจากกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการ

 

 

         พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ณ บริเวณ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ร้าน Bar B Q Plaza 2) ร้าน Pizza Company 3) ร้าน Chabuton Ramen 4) ร้าน Yoshinoya 5) ร้าน Sizzler และ 6) ร้าน Swensens ซึ่งมียุวแรงงานจำนวนกว่า 160 คน โดยกล่าวว่า จากการที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมตำแหน่งงานไว้ว่างไว้กว่า 30,000 อัตราทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ได้มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 25,000 คน เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการช่วงปิดเทอมประมาณ 700 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะมีเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสวัสดิการให้ เช่น อาหาร 2 มื้อ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับจะได้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งจะให้ค่าตอบแทนถึง 48 บาทต่อชั่วโมงการทำงาน โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 300 กว่าบาทต่อวัน นอกจากนี้ ยังทำให้ได้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด รวมทั้งเสริมสร้างวินัยในการออมอีกด้วย
          “ยุวแรงงานในแต่ละสถานประกอบการจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับสถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีความประพฤติดี ทำงานดีจะได้รับใบประกาศรับรองจากสถานประกอบการและกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในโลกของการทำงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด
         สำหรับโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับภาคเอกชนและสถานศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

-----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
12 มีนาคม 2561