นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

วันที่: 
14 มีนาคม 2018

          วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าให้แก่นางสาวนวภัทร รัตนพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งป่วยระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงแรงงาน  โดย รศ.ดร.รัตนาฯ นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน ได้กล่าวว่า ปลัดกระทรวงแรงงาน ติดภารกิจราชการที่จังหวัดชลบุรี โดยได้ฝากความห่วงใย พร้อมทั้งชื่นชมในความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ในฐานะนายกสมาคมฯ ก็ขอให้กำลังใจและขอให้แข็งแรงในเร็ววันด้วย   

 

 

          ทั้งนี้ นางสาวนวภัทรฯ  มีอาการแน่นหน้าอก เป็นลม ในขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริเวณโถงล่างอาคารกระทรวงแรงงาน และได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 ขณะนี้อาการดีขึ้นมาก

+++++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มีนาคม 2561