ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมจัดวันแรงงานแห่งชาติ ๖๑

วันที่: 
14 มีนาคม 2018

            วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพนัส ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้นำเสนอร่างกำหนดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ เริ่มงานด้วยพิธีทางศาสนา ณ ปะรำพิธีบริเวณราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) พร้อมเคลื่อนริ้วขบวนสู่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่ และกราบเรียนเชิญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานความคืบหน้าของภารกิจตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติด้วย

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติต้องทำให้แรงงานมีความภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสำคัญของแรงงานที่มีต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ได้สำรวจบริษัทข้ามชาติจากทั่วโลก นักลงทุนรายใหญ่และขนาดกลาง ระบุว่า ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า ไทยจะเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับ ๘ ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานระดับฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก นอกจากนี้ ได้ให้บูรณาการความร่วมมือทุกฝ่าย และจัดตั้งกองอำนวยการเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดงาน รวมถึงให้ช่วยกันรักษาความสะอาด พร้อมจัดเก็บเสร็จสิ้นภายหลังเสร็จงานภายใน ๑ ชั่วโมง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ