ก.แรงงาน แสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี นสพ. แนวหน้า

วันที่: 
22 มีนาคม 2018

          วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการกระทรวงแรงงานมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

22 มีนาคม 2561